Een exorcist vertelt ons hoe het is om voor de kost te vechten tegen demonen

dingen Professionele exorcist legt uit hoe je kunt zien of iemand echt bezeten is en waarom Hollywood exorcisme verkeerd doet.
 • Illustratie door Dini Lestari

  Rond middernacht werd er op de slaapkamerdeur van pater Budi geklopt, het was een bewaker. Vier studenten bezochten zijn kerk en brachten hun vriend mee van wie ze zeiden dat hij bezeten was. De bezeten vrouw was onmenselijk sterk, herinnerde pater Budi zich. Haar vrienden probeerden haar in bedwang te houden, maar ze was zo sterk dat ze mensen van haar af kon gooien. Toen riep de vader uit: 'Zij die katholiek zijn, sluit u alstublieft bij mij aan in een gebed. Degenen die dat niet zijn, roep alsjeblieft je eigen God aan.'

  'In de geschiedenis van mijn dienst als priester en alles wat met de geestenwereld te maken heeft, was dat de sterkste geest die ik ooit heb gezien', vertelde hij aan gswconsultinggroup.com.

  Pater Budi is een van de weinige katholieke priesters in Indonesië die exorcisme heeft bestudeerd. Hij heeft deelgenomen aan seminars en retraites over exorcisme, gegeven door Pastor Jose Francisco C. Syquia, een exorcist uit een parochie in Manilla. 'God leidde me twee keer naar de retraite, eerst in Lembang en een paar jaar later in Jakarta. Omdat ik twee keer aanwezig was, heb ik een meer uitgebreide kennis dat het me ook helpt bij het uitvoeren van uitdrijvingen,' zei pater Budi.  Exorcisme, of de spirituele praktijk van het verdrijven van demonen, is een ritueel dat gewoonlijk wordt uitgevoerd door de katholieke kerk. Het woord 'exorcisme' kwam van een Grieks woord, 'exorkizo', wat 'binden onder ede' betekent. In het katholicisme werd het ritueel van exorcisme uitgevoerd door Jezus zelf, die vaak demonen uit mensen moest verdrijven. Jezus verleende deze macht aan zijn discipelen, zodat ze hetzelfde ritueel konden uitvoeren.  Exorcisme is een hype in de popcultuur, maar wordt in het echte leven onderbeoefend, zei pater Budi. Hij beweerde dat Hollywood's verkeerde interpretatie van exorcisme de perceptie van mensen van de traditie van de katholieke kerk heeft vertekend, zowel in concept als in toepassing. 'Er is veel onwetendheid over, vaagheid over het concept, over de waarden die de kerk leert. We worden gebombardeerd met films, en toch weten we zo weinig over het echte werk', zei hij.

  Volgens pater Budi verbeelden Hollywood-films exorcisme als deze grote oorlog tussen de exorcist en de boze geest. In werkelijkheid is het fundamentele fundament van exorcisme gebed, niets anders. Een exorcist is dus iemand die tot God bidt en smeekt om de kracht om het slachtoffer uit de boeien van een boze geest te bevrijden. Exorcisme heeft niets te maken met geestelijke strijd tegen demonen. Een exorcist heeft geen 'persoonlijke zaken' met de boze geest die het slachtoffer beheerst.

  Na het bijwonen van exorcisme-retraites en seminars, realiseerde pater Budi zich dat er een gebrek aan exorcisten is in Indonesië. Zelfs in zijn bisdom is er geen enkele dominee die officieel door de bisschop is aangesteld om exorcisme uit te voeren, dus past pater Budi het ritueel nog steeds toe als een persoonlijke dienst. Hij legde uit dat er naast exorcisme ook iets is dat verlossing of het gebed van bevrijding wordt genoemd. 'Exorcisme wordt aangesteld en geautoriseerd door de bisschop, maar elke priester kan bevrijding uitvoeren. Mensen mengen de twee vaak met elkaar,' zei hij.

  Pater Budi zei dat het grootste verschil tussen exorcisme en bevrijdingsgebed ligt in het gezag dat aan de priester wordt gegeven bij het bestrijden van de boze geest. De kracht die aan de exorcist wordt gegeven, moet komen van het bisdom waar hij werkt. Vanwege de formele aard moet de priester zijn pastorale mantel samen met andere katholieke symbolen dragen bij het uitvoeren van exorcisme. Maar wanneer een priester bevrijding beoefent, werkt hij gewoon voor zichzelf, dus er is geen formeel uniform nodig.

  De katholieke kerk verbiedt het onzorgvuldig uitvoeren van exorcisme en heeft daarom strikte regels opgesteld rond de praktijk. Het aanstellen van exorcisten is geen eenvoudig proces, vooral in Indonesië, waar de pool van kandidaten klein is. Technisch gesproken is iedereen die tot priester is gewijd in staat om een ​​exorcisme uit te voeren. Omdat een priester echter ook zijn wereldse tekortkomingen heeft, heeft een bisschop het laatste woord als een pastoor heeft wat nodig is om het ritueel uit te voeren, te oordelen naar de individuele en spirituele kwaliteiten van de priester.

  De feitelijke uitdrijvingsgebeden en het ritueel zijn elke keer hetzelfde. Hij zei dat men tijdens rituelen meestal de Latijnse taal gebruikt in plaats van Bahasa Indonesia of Engels, niet omdat het een speciale kracht of een bredere woordenschat heeft, maar omdat boze geesten gewoonlijk reageren op het Latijn en daarmee bevestigen of iemand bezeten is of slechts doet alsof.

  'Als ik in het Latijn spreek, is het bijna onmogelijk dat een normaal persoon het zou begrijpen. Het is een dode en oude taal,' zei vader Budi.

  Behalve dat je uit het niets vloeiend een oude taal zoals Latijn of Aramees kunt spreken, zijn er nog andere tekenen die erop wijzen dat iemand echt bezeten is door een boze geest. Een verandering van stem, een toename van lichaamskracht, omgekeerde oogbollen en het verleden van iemand anders kennen zonder de persoon echt te kennen, zijn slechts enkele voorbeelden.

  Exorcismen gebruikt een strikte methode om sterke drank te accijnzen. Een priester werkt in een team samen met een psycholoog, een psychiater, een huisarts en een andere priester. Een psycholoog is nodig om de mentale toestand van het slachtoffer te behandelen, een psychiater is nodig om de neurologische toestand van het slachtoffer aan te pakken, een huisarts is nodig als het slachtoffer medische behandeling nodig heeft terwijl een pastoor aan het bidden is. Voordat ze aan het ritueel beginnen, zullen ze allemaal beoordelen of ze te maken hebben met een boze geest, niet met een medisch of psychologisch probleem van een patiënt.

  'Net als een arts die zijn ziekte diagnosticeert voordat hij een bepaalde behandeling aanbeveelt, en daarna zijn of haar reactie beoordeelt. Het is precies hetzelfde als het werk van een dokter,' zei hij.

  Pater Budi zei dat een exorcist ook aandacht zal besteden aan het begin van iemand die beweert bezeten te zijn door een boze geest. Een menselijke ziel is als een fort. Er zijn echter dingen die ervoor zorgen dat het fort lekt. Een daarvan is wanneer iemand iets slechts doet. Hoe 'slechter' een persoon is, hoe gemakkelijker het is voor boze geesten om het over te nemen. Wanneer iemand occultisme beoefent, stelt hij zich open voor boze geesten. Het beoefenen van occultisme maakt zelfs de familie van de persoon open voor bezit.

  In navolging van pater Budi, baden de vier studenten die avond in kleermakerszit. Het proces van het wegwerken van spirituele entiteiten van de bezeten vrouw nam uren in beslag. Pas bij zonsopgang keerde ze terug naar haar normale toestand. 'Ze was eindelijk vrij,' zei hij.

  * Naam is gewijzigd om Budi's identiteit te beschermen